BvV #2.01

#2.01

FOTO: Nieuwjaarsduik bij het IJsselmeer

MUZIEK: Uit de liedbundel GEZANGEN, OF HET VROLYK GEZELSCHAP DER NEGEN ZANGGODINNEN (1717) van Jan van Elsland, het lied : ‘Vrienden, ziet hier komt Jan Joosten”
op de melodie getiteld: Oude bloed waar zijn uw zinnen, van de componist N.F. Le Grand.

Jan Joosten (samenvatting tekst)

(1.) Jan Joosten, vrijgezel, gaat zijn vriendin Izabel afhalen aan de Amstel
(van de trekschuit?)
(2.) Het plan was Kerst en Oud en Nieuw samen door te brengen.
Maar ze komt niet opdagen.
(3.) Jan komt alleen weer thuis in een koud huis
en wordt verwelkomt door zijn katten die honger hebben.
(4.) Hij maakt licht en steekt het vuur aan en gaat op zoek naar iets te eten,
maar hij is zo moe dat hij liever gaat slapen.
(5.) De volgende ochtend behelpt hij zich met wat restjes eten.
(6.) Op Nieuwjaarsdag zit hij klaar om bezoek te ontvangen.
Maar alleen zijn ouders komen.
Dan besluit hij om naar Amsterdam bij bekenden op bezoek te gaan.

De bijgaande spreuk: De Man zonder Wyf, een Ziel zonder Lyf.

Nieuwjaar-wensen was (en is) een traditie waarbij men familie, vrienden en relaties
langs ging om de contacten te onderhouden.

WIJ WENSEN JULLIE EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2021.
Danielle Janssen & Cor van Sliedregt

bladmuziek: zie onderaan


PHOTO:
New Year’s dip near the IJsselmeer.

MUSIC:
Coming out of the song collection SINGING, or THE FROLICSOME COMPANY OF THE NINE SINGING GODDESSES by Jan van Elsland, the song: ‘Friends, see here comes Jan Joosten’ played to the tune of ‘Come to your senses you old people!’ by the composer N. F. Le Grand.

Jan Joosten (summary of the lyrics)
(1) Bachelor Jan Joosten is going to pick up his girlfriend on the Amstel (from the barge)
(2) The plan was to spend Christmas and New Year together, but she doesn’t turn up.
(3) Jan comes home alone to a cold house and is welcomed by his cat who is very hungry.
(4) He turns the light on and puts a match to the fire, then turns to find something to eat. But he finds he is so tired he prefers just to go to sleep.
(5) The next morning he makes do with eating some of the left overs he finds in the house.
(6) On New Year’s Day he is ready to to receive visitors. But only his parents turn up. Then he decides to visit his acquaintances in Amsterdam.

The following saying: A man without a wife, a soul without a body

Wishing people a Happy New Year was, and still is a tradition where family, friends and colleagues could maintain good social contact with each other.

WE WISH YOU A HAPPY, HEALTHY AND PROSPEROUS 2021.
Danielle Janssen and Cor van Sliedregt