BvV #2.14

#2.14

FOTO
Een keramieke tuinversiering: iets tussen een konijn en een haas in,
met een geschonden neus, beetje scheel en een witte wortel (pastinaak). In het mandje een vetplant in plaats van eieren. Om medelijden mee te hebben.

MUZIEK
In de Liederenbank vond ik Gebed van de Haas, ook bekend als Calletteque. De betekenis van Calletteque kon ik niet achterhalen.
Callette is in Engeland en Amerika zowel een voornaam als een achternaam. Ook de titel Gebed van de Haas is een raadsel.
De twee bewaarde versies van deze melodie staan in Boerenliedjes en komen uit 1709 en 1713.
Het Spaanse werkwoord callar betekent “Kop dicht!” of “Zwijg”.
De uitroep”callate” of “callete” betekent “Wees stil; Hou je kalm”
in het Engels “Shut up”.

PHOTO
A ceramic garden decoration that looks like a cross between a rabbit and a hare, with a defaced nose, looking a little disparaging and with a white root vegetable (Parsnip). The basket contains a succulent plant instead of eggs. You start to feel pity for the garden creature

MUSIC
I found The Prayer of the Hare (Gebed van de Haas) in the song collection, also know as Calletteque. I couldn’t find the meaning of the word Calletteque. Anybody know? Although not common, Callette is both a christian name and a surname in England and America. The title The Prayer of the Hare is also a mystery. The two saved versions of this tune can both be found in the Boerenliedjes collection and date from 1709 and 1713. In Spanish the verb callar means to silence. The Spanish exclamation ‘callate’ or ‘callete’ means be still, remain calm; in strong English shut up!