BvV #2.15

#2.15

FOTO
Het is maar hoe je het bekijkt en welk standpunt je inneemt.
In de situatie op een Franse camping was het een logisch bord,
maar op deze wijze ingekaderd wordt het een vreemde aanwijzing.
Een onmogelijke richting: een dwaalspoor.

MUZIEK
Bij dwalen moesten Danielle en ik denken aan een kinderdansliedje
uit onze jeugd: ‘k moet dwalen. De tekst werd voor het eerst gepubliceerd in het begin van de 20ste eeuw. Een historische opname is gemaakt door Pol Heyns in 1939 in het Vlaamse dorp Herne en op de website www.liederenbank.nl te beluisteren. Ik heb dit huppellied met mijn zussen in de jaren 1950 ook gezongen. De tekst is als volgt:

‘k Moet dwalen, ‘k moet dwalen
Langs bergen en langs dalen
Daar kwam een kleine springer in het veld
Hij zwaaide met zijn hoed
Hij stampte met zijn voet
Kom laten wij nu dansen gaan, dansen gaan
En de and’ren moeten blijven staan
Dansen gaan, dansen gaan
En de and’ren moeten bliijven staan.

De melodie en tekst blijken een restant te zijn van een lied uit het begin van de 18e eeuw. In de liedbundel: De MARS-DRAGER, of Nieuwe TOVER-LANTAREN (1754) is het getiteld: Vryagie tussen een Herder en Herderin.
Het eerste couplet begint met een vergelijkbare tekst:

Nu moet ik gaan dwalen: 
Langs Berg en Dalen, 
Om te achterhalen: 
Mijn schoon Herderin,

PHOTO
It’s how you look at it and from what point of view. On the French camp site it looked to be quite a logical sign, but as it is so framed it gives a strange instruction. An impossible direction down a lost track.

MUSIC
The word wander makes Danielle and I think of a children’s dance song from our youth ‘k moet dwalen (I should go wandering). The lyrics were first published at the beginning of the 20th century. A very famous recording was made by Pol Heyns in 1939 in the Flemish village of Herne, it can be found and listened to on the website www.liederenbank.nl. My sisters and I sang this hopping song in the 1950s. The song goes like this….

‘k Moet dwalen, ‘k moet dwalen
Langs bergen en langs dalen
Daar kwam een kleine springer in het veld
Hij zwaaide met zijn hoed
Hij stampte met zijn voet
Kom laten wij nu dansen gaan, dansen gaan
En de and’ren moeten blijven staan
Dansen gaan, dansen gaan
En de and’ren moeten bliijven staan.

I should wander, I should wander
Over the mountains and through the valleys
Suddenly a small dancer appeared in the field
His doffed his cap
He stamped his foot
Lets go and dance, go and dance
All the others should remain still
Lets go and dance, go and dance
And the others should stay behind

It seems the lyrics we know today are what is left over from an earlier song written in the 18th century. It has the title Vryagie Tussen ten Herder en Herderin (the courtship of a shepherd and shepherdess)

Nu moet ik gaan dwalen:
Langs Berg en Dalen,
Om te achterhalen:
Mijn schoon Herderin,

Now and should wander
Over the mountains and through the valleys
To remember my beautiful shepherdess