BvV #2.18

#2.18

FOTO Drie kuif-eendjes zwemmen in de haven. In het water weerspiegelen masten: recht is krom.

MUZIEK Bij deze foto moest ik gelijk denken aan het kinderliedje “Alle eendjes zwemmen in het water”. Onderzoek leverde de volgende gegevens op: Volgens Florimond van Duyse (een Vlaamse componist, schrijver en etnomusicoloog) is het lied rond 1775 in Frankrijk ontstaan.
Er is verwantschap met het begin van een dansmelodie uit de ballet-opera “La caravane du Caire” van Grétry uit 1783. De oudste Nederlandse bron heeft als titel “Aria”, wat wellicht met deze opera te maken heeft. Andere titels voor deze melodie zijn “Ombre chinoise” en “Holtz hacker”, laatstgenoemde versie heeft ook een B-deel.

versie ‘Aria’ met zingende glazen + zingende zaag
versie ‘Holz Hacker’ met vibrafoon (onderaan)

PHOTO
Three tufted ducks swimming in the harbour.
Ships masts are mirrored in the water.

MUSIC
A childrens song called ‘All the ducks swimming in the water’
came to mind when reflecting on this photograph.
Further research brought up the following information.
According to Florimond van Duyse

 • a Flemish composer, writer and ethnomusicologist –
  the song came to light in France around 1775.
  There is consensus to its strong similarity to the beginning of a dance tune
  from the opera ‘La Caravane du Cairo’ (Grétry – 1783).
  The oldest Dutch reference source can be found under the title ‘Aria’,
  which had much to do with this opera.
  Other titles for this tune are ‘Ombre Chinoise’ and
  ‘Holtz Hacker’, the last of which has also a B part.

The ‘Aria’ version is accompanied with singing glasses and a singing saw, (above)
the ‘Holtz Hacker’ version with a vibraphone.